FORSETI Group

dłużnik nie musi być problemem… My będziemy problemem dłużnika.
Kompleksowe zarządzanie należnościami.

Wypełniając poniższy, zabezpieczony formularz zlecenia windykacji dłużnika przekazują Państwo nam informacje, na podstawie których, po profesjonalnej weryfikacji danych, przedstawimy koszty oraz prześlemy wzory dokumentów. Dzięki temu, w krótkim czasie otrzymają Państwo pakiet informacji, które pozwolą podjąć jedyną właściwą decyzję i rozpocząć współpracę z FORSETI Group.

W ciągu 24godzin od otrzymania przez FORSETI Group niniejszego formularza otrzymają Państwo (na wskazany adres e-mail) wycenę wraz z wzorami dokumentów do podpisania i opisem sposobu dokończenia formalności. Prosimy o dokładne wypełnianie pół, im więcej informacji posiadamy, tym szybciej i skuteczniej możemy odzyskać Państwa należności.

Uwaga! Załączając do formularza dokumentację w wersji elektronicznej pojedynczego zlecenia lub plik zbiorczy, więcej niż pięciu dłużników (tu można pobrać wzór pliku) otrzymają Państwo od FORSETI Group 15% obniżkę kosztów windykacyjnych.

Pola pogrubione są wymagane.

Zleceniodawca - dane adresowe
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
Adres
Kraj
NIP/PESEL
Osoba kontaktowa
Telefony / fax
Adres e-mail
Zakres działalności - PKD (branża)
Należność
Załącz plik w wersji elektronicznej (pdf, xls; nie więcej niż 10MB)
Z czego wynika zadłużenie
Kwota główna (w zł)
Odsetki
Wartość odesetek
Termin wymagalności
Załącz pliki w wersji elektronicznej (pdf, tif, jpg, bmp; łącznie nie więcej niż 10MB)
Dane teleadresowe dłużnika
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
Kraj
Adres
Telefon / fax
NIP / PESEL
KRS
Dodatkowe dane o dłużniku
Forma prawna działalności gospodarczej?
Zachowanie dłużnika po upływie terminu zapłaty
(przytrzymaj CTRL aby znaznaczyć kilka opcji)
Prawdopodobne przyczyny zaległości płatniczych dłużnika
(przytrzymaj CTRL aby znaznaczyć kilka opcji)
Czy dłużnik poczynił kroki, które mogą utrudnić dochodzenie należności?
(przytrzymaj CTRL aby znaznaczyć kilka opcji)
Jakie dotąd podjęto kroki w celu odzyskania należności?
(przytrzymaj CTRL aby znaznaczyć kilka opcji)
Co wiadomo o majątku dłużnika?
Czy dłużnik ma inne zadłużenia?
Kiedy był ostatni kontakt z dłużnikiem?
Czy przeciwko dłużnikowi toczą się postępowania cywilne, karne?
Inne informacje
Dane osobowe
Przepisz kod z obrazka (Pokaż inny)